+31 (0)46 400 7122 | info@workinged.eu

Breaking News: Andy Rossel will join WorkingED Recruitment Services

Met enige trots presenteren wij: Andy Rossel.

Andy is geen onbekende in recruitmentland en zal als Sr. Project Recruiter ons Recruitment Services team gaan versterken en gaan leiden.

Na zijn studie Management, Economie en Recht heeft hij zich ontwikkelt tot een zeer pro-actieve recruiter, die een goede kennis heeft van arbeidsmarkt in de Euregio.

Onze dienstverlening Recruitment Services is niks anders dan dat onze opdrachtgever hun recruitment volledig of deels outsourcen aan onze ervaren recruiters. Onze recruiters zullen optreden als corporate recruiters.

Onze recruiters zijn ervaren specialisten op hun vakgebied. In een krappe arbeidsmarkt speelt recruitment een essentiële rol. Wij bereiden een wervende advertentietekst voor, zodat deze door de juiste doelgroep gevonden wordt. Verder zorgen wij voor een zorgvuldige communicatie naar de sollicitanten. Maar zijn ook mogelijk aanspreekpartner voor externe partijen bijvoorbeeld uit de uitzendbranche.

Wij wensen Andy veel succes met zijn eerste project bij onze opdrachtgever in Kerkrade.


We proudly present: Andy Rossel.

Andy is no stranger in the field of recruitment. Andy will act as Sr. Project Recruiter to strengthen and lead our Recruitment Services team.

After studying Management, Economics and Law, he has developed into a very proactive recruiter, who has a good knowledge of the labor market in the Euregion.

Our services Recruitment Services is nothing more than our client outsourcing all or part of their recruitment to our experienced recruiters. Our recruiters will act as corporate recruiters.

Our recruiters are experienced specialists in their field. Recruitment plays an essential role in a tight labor market. We prepare a promotional advertising text so that it is found by the right target group. We also ensure careful communication with applicants. Also we can act a contactperson for external parties, for example temp agencies.

We wish Andy every success with his first project with our client in Kerkrade.