+31 (0)46 400 7122 | info@workinged.eu

Breaking News: Dusty Mertschenk will join our recruitment team.

Dusty Mertschenk zal als Recruitment Consultant ons recruitment team in Ratingen versterken. Na zijn studie Arbeids & Organisatie (Industrial & Organizational) Psychology is hij o.a. werkzaam geweest als Work Perfomance Analyst bij een international callcenter. Dusty is geboren in Berlijn en spreekt naast de Duitse taal, Nederlands en Engels.

Dusty Mertschenk wird als Recruitment Consultant unser Recruitment Team in Ratingen verstärken. Nach seinem Studium Arbeits- & Organisationspsychologie (Industrial & Organizational Psychology) an der Maastricht Universität hat er u.a. längere Zeit als Work Performance Analyst bei einem internationalen Callcenter gearbeitet. Dusty ist in Berlin geboren und spricht deutsch, niederländisch und englisch. 

Dusty Mertschenk will join our recruitment team in Ratingen as a Recruitment Consultant. After finishing his Master in Industrial & Organizational Psychology at Maastricht University, he worked as a Work Performance Analyst at an international callcenter. Dusty was born in Berlin and speaks German, Dutch, and English.​

Breaking News: Wendy Schreuders will join our Recruitment team

Wendy Schreuders zal als Recruitment Consultant ons recruitment team versterken. Na haar studie Toerisme & Management heeft zij meerdere jaren gewerkt als assistent manager in de horeca en als sales leader in de retail. Wendy zal samen met Erik Dols een projectteam vormen voor toekomstige projecten.

Wendy Schreuders wird als Recruitment Consultant unser Recruitment Team verstärken. Nach ihrem Studium Tourismus und Management hat sie mehrere Jahre als Assistent Manager im Gastronomie und als Sales Leader im Einzelhandel gearbeitet. Wendy wird zusammen mit Erik Dols ein Projektteam für zukünftige Projekte bilden.  

Wendy Schreuders will join our recruitment team as a Recruitment Consultant. After her Bachelor Tourism & Management she worked for several years as an assistant Manager in the catering industry and as a Sales leader in the Retail industry. Together with Erik Dols, Wendy will form a project team for future projects..

Breaking News: Andy Rossel will join WorkingED Recruitment Services

Met enige trots presenteren wij: Andy Rossel.

Andy is geen onbekende in recruitmentland en zal als Sr. Project Recruiter ons Recruitment Services team gaan versterken en gaan leiden.

Na zijn studie Management, Economie en Recht heeft hij zich ontwikkelt tot een zeer pro-actieve recruiter, die een goede kennis heeft van arbeidsmarkt in de Euregio.

Onze dienstverlening Recruitment Services is niks anders dan dat onze opdrachtgever hun recruitment volledig of deels outsourcen aan onze ervaren recruiters. Onze recruiters zullen optreden als corporate recruiters.

Onze recruiters zijn ervaren specialisten op hun vakgebied. In een krappe arbeidsmarkt speelt recruitment een essentiële rol. Wij bereiden een wervende advertentietekst voor, zodat deze door de juiste doelgroep gevonden wordt. Verder zorgen wij voor een zorgvuldige communicatie naar de sollicitanten. Maar zijn ook mogelijk aanspreekpartner voor externe partijen bijvoorbeeld uit de uitzendbranche.

Wij wensen Andy veel succes met zijn eerste project bij onze opdrachtgever in Kerkrade.


We proudly present: Andy Rossel.

Andy is no stranger in the field of recruitment. Andy will act as Sr. Project Recruiter to strengthen and lead our Recruitment Services team.

After studying Management, Economics and Law, he has developed into a very proactive recruiter, who has a good knowledge of the labor market in the Euregion.

Our services Recruitment Services is nothing more than our client outsourcing all or part of their recruitment to our experienced recruiters. Our recruiters will act as corporate recruiters.

Our recruiters are experienced specialists in their field. Recruitment plays an essential role in a tight labor market. We prepare a promotional advertising text so that it is found by the right target group. We also ensure careful communication with applicants. Also we can act a contactperson for external parties, for example temp agencies.

We wish Andy every success with his first project with our client in Kerkrade.